results

落札実績

ジャパニーズウイスキー 2023/12/30

ウイスキー ニッカ 余市 10年 1998-2008

商品画像
酒類: ウイスキー
メーカー: ニッカ
容量: 750ml
付属品/状態: 箱 冊子
落札金額(税込): ¥111,000
開催月: 2023年12月