results

落札実績

ジャパニーズウイスキー 2024/03/29

ウイスキー ニッカ 余市 10年 北海道余市モルト原酒

商品画像
酒類: ウイスキー
メーカー: ニッカ
容量: 700ml
付属品/状態: 1本 箱1個
落札金額(税込): ¥38,000
開催月: 2024年3月